Î.S. Organizația Concertistică și de Impresariat ”Moldova-Concert” este o instituţie publică republicană de cultură, de arta muzicală si de alte genuri artistice care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care  întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, stiinţifică si de instruire in vederea creării si prezentării in faţa publicului a spectacolelor muzicale, a programelor de concert, desfaşurării unor alte activităţi culturale de masă.

Succesele repurtate de a lungul anilor de OCI "Moldova-Concert" se datorează şi spectacolelor propuse publicului meloman cu diverse preferinţe musicale, care devin adevărate evenimente culturale. Aceasta find intenţia echipei de profesionişti, care depun eforturi maxime pentru a realize cît mai mult spectacole de neuitat. Colectivul OCI "Moldova-Concert", format din specialişti din diverse domenii ale culturii şi artei, este unit, consolidat, care îşi sincronizează ideile în proiecte inedite, marcate de professionalism.

Ultimele noutati