Î.S. Organizația Concertistică și de Impresariat ”Moldova-Concert”este o instituţie publică republicană de cultură, de arta muzicală si de alte genuri artistice care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care  întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, stiinţifică si de instruire in vederea creării si prezentării in faţa publicului a spectacolelor muzicale, a programelor de concert, desfaşurării unor alte activităţi culturale de masă.

Succesele repurtate de a lungul anilor de OCI „Moldova-Concert” se datorează şi spectacolelor propuse publicului meloman cu diverse preferinţe musicale, care devin adevărate evenimente culturale. Aceasta find intenţia echipei de profesionişti, care depun eforturi maxime pentru a realize cît mai mult spectacole de neuitat. Colectivul OCI „Moldova-Concert”, format din specialişti din diverse domenii ale culturii şi artei, este unit, consolidat, care îşi sincronizează ideile în proiecte inedite, marcate de professionalism.

Angajaţii OCI „Moldova Concert” apreciază în cadrul activităţii în echipă:

  • Profesionalismul colaboratorilor şi partenerilor
  • Responsabilitatea şi pasiunea fiecăruia pentru activitate
  • Respect pentru spectatori, parteneri
  • Capacitatea soluţionării în timp rezonabil a tuturor problemelor apărute în procesul de activitate, de realizare a unui proiect

palatul_1

Primele informaţii despre acest edificiu datează cu anul 1972, numindu-se până în anul 1974, când s-a finisat total construcţia lui, SALA DE SESIUNI. Aici s-au desfăşurat congresele Partidului Comunist din Moldova, conferinţe, adunări festive, simpozioane naţionale şi internaţionale, întîlniri cu oficialităţi de stat.
În anul 1974 a avut loc inaugurarea festivă cu denumirea PALATUL „OCTOMBRIE”. Fiind transmisă la balanţa Ministerului Culturii, în anul 1975, capătă o altă menire – mult mai largă şi mai specială, devenind un bun al întregului popor în promovarea culturii şi artei.

 

 

Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.318 din 23.05.2012 pentru înveşnicirea numelui interpretului de muzică populară Nicolae Sulac, personalitate marcantă a domeniului artei muzicale, care a adus o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi promovarea culturii autentice,s-a conferit Palatului Naţional numele „Nicolae Sulac”.

Din anul 1990 se numeşte Palatul Naţional. După capacităţile sale tehnice – de montare şi prestare a serviicilor artistice, acest edificiu oferă posibilitatea de a desfăşura spectacole teatralizate şi de divertisment, concerte de diferite genuri muzicale. Performanţa şi viabilitatea îi este specifică pe parcursul anilor. În această îndelungată perioadă de timp Palatul Naţional a găzduit milioane de spectatori, mii de artişti din ţară şi din străinătate – nume sonore în circuitul muzical naţional şi internaţional. Aici se desfăşoară multiple manifestări cultural-artistice de importanţă majore – adunări festive, festivaluri şi concursuri – Festivalulul Muzical Internaţional „Mărţişor”, Festivalul Internaţional al vedetelor de operă şi balet „Invită Maria Bieşu”, concursurile „Tamara Ciobanu”, „Nicolae Sulac”, „Două inimi gemene” ş.a.

Arhitectura deosebit de originală îi oferă clădirii un aspect somptuos, ce se impune atât prin interiorul cât şi prin exteriorul său. Amplasată simetric pe diagonală, la intersecţia a doua străzi, subliniată pe laterale de măreţele coloane, îngemănate cu sticlă şi fier, clădirea capătă o alură impunătoare de grandoare şi eleganţă. Pe toate lungimea sa faţada principală este paralel orientată spre strada Puşkin, vizavi de Casa Presei, înscriindu-se armonios în peisajul natural din centrul urbei noastre. Acest edificiu monumental, conceput de arhitectorul S.Fridman are o sistematizare concretă în vederea funcţionării sale polivalente. Superba sală de spectacole, cu circa 2000 de locuri, se constituie din parter cu amfiteatru, loje şi balcon.

palatul_3

Din anul 1995 aici îşi desfăşoară activitatea Organizaţia Concertistică şi de Impresariat „Moldova-Concert”. Sub auspiciile acestei instituţii activează distinse colective artistice – Orchestra Naţională de muzică populară „Lăutarii”, conducător artistic şi prim- dirijor Nicolae Botgros, Ansamblul de cîntece şi dansuri populare „Fluieraş”, conducător aristic şi dirijor Serghei Ciuhrii, prim-maestru de balet Nicolae Luchian, orchestra de mu
zică populară „Mugurel” dirijată de Ion Dascăl, formaţia de muzică uşoară „Noroc”. De asemenea, în teritoriu activează două colective artistice „Rodoliubie” în Taraclia şi „Cadînja” în Comrat.

Toate colectivele susţin o activitate concertistică prodigioasă. Participă la diverse manifestări cultural-artistice organizate de OCI „Moldova-Concert”, precum şi la diverse festivităţi în localităţile Moldovei. Anual colectivele OCI „Moldova-Concert” prezintă zeci de concerte în teritoriu, dar şi în străinătate, reprezentînd cu cinste cultura muzicală a ţării noastre.

 

PALATUL NAȚIONAL „NICOLAE SULAC”

 

Palatul Naţional “Nicolae Sulac”, unul din edificiile distincte în peiesajul architectonic al oraşului Chişinău,  este cea mai mare sală de spectacol din Republica Moldova.

Construit la începutul anilor 70, ca Sală de Sesiuni, a fost redenumit în anul 1974 Palatul “Octombrie” cînd a şi fost inaugurat oficial. Transferat la  balanţa Ministerului Culturii, în anul 1975, i se atribuie un nou statut şi multiple destinaţii. În perioada 1990 – 2012 a purtat denumnirea de Palatul Naţional, după care i se acordă titulatura “Nicolae Sulac”  ( Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.318 din 23.05.2012 pentru înveşnicirea numelui interpretului de muzică populară Nicolae Sulac, personalitate marcantă a domeniului artei muzicale, care a avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi promovarea culturii autentice.

Arhitectura deosebit de originală îi oferă clădirii un aspect somptuos, ce se impune atât prin interiorul cât şi prin exteriorul său. Amplasată simetric pe diagonală, la intersecţia a doua străzi, subliniată pe laterale de măreţele coloane, îngemănate cu sticlă şi fier, clădirea capătă o alură impunătoare de grandoare şi eleganţă. Pe toate lungimea sa faţada principală este paralel orientată spre strada Puşkin, vizavi de Casa Presei, înscriindu-se armonios în peisajul natural din centrul urbei noastre. Acest edificiu monumental, conceput de arhitectorul S.Fridman are o sistematizare concretă în vederea funcţionării sale polivalente. Superba sală de spectacole, cu circa 2000 de locuri, se constituie din parter cu amfiteatru, loje şi balcon.

 

Palatul National

 

După capacităţile sale tehnice – de montare şi prestare a serviicilor artistice, acest edificiu oferă posibilitatea de a desfăşura spectacole teatralizate şi de divertisment, concerte de diferite genuri muzicale. În 40 de ani de funcţionare, Palatul Naţional a găzduit milioane de spectatori, mii de artişti din ţară şi din străinătate – nume sonore în circuitul muzical naţional şi internaţional, care au atras publicul meloman pasionat de diverse genuri musicale. Aici se desfăşoară multiple manifestări cultural-artistice de importanţă majoră – adunări festive, congrese, festivaluri şi concursuri – Festivalulul Muzical Internaţional „Mărţişor”, Festivalul Internaţional al vedetelor de operă şi balet „Invită Maria Bieşu”, concursurile „Tamara Ciobanu”, „Nicolae Sulac”, „Două inimi gemene”, “Crizantema de argint”, Zilele Culturii ale diferitor ţări, ş.a.

Din anul 1995 în incinta Palatului Naţonal îşi desfăşoară activitatea Întreprinderea de Stat – Organizaţia Concertistică şi de Impresariat „Moldova-Concert”. Sub auspiciile acestei instituţii activează binecunoscutele colective artistice – Orchestra Naţională de muzică populară „Lăutarii”, conducător artistic şi prim- dirijor Nicolae Botgros, Ansamblul de cîntece şi dansuri populare „Fluieraş”, conducător aristic şi dirijor Edgar Ştefăneţ, prim-maestru de balet Iuire Bivol, orchestra de muzică populară „Mugurel” dirijată de Ion Dascăl, formaţia de muzică uşoară „Noroc”, precum şi filialele – Ansamblul de cîntece şi dansuri populare „Kadînja” din Comrat şi Ansamblul de cîntece şi dansuri populare „Rodoliubie” din Taraclia.