Orchestra de muzică populară „Mugurel”

Conducător artisitic: Ion Dascăl
Ansamblul „Mugurel”  apare în circuitul vieţii muzicale din Moldova în anul 1966, fiind dirijat de Valeriu Negruţi. În cei 8 ani de activitate solişti vocali au fost  Maria Drăgan, Valentina Cojocaru, Vasile Marin, Anastasia Istrati, Lidia Bejenaru, iar la pupitrul dirijoral s-au mai aflat  Alexandru Vacarciuc, Mircea Oţel, Vasile Eşanu. Au mai activat instrumentiştii Nicolae Botgros, Petre Dabija, Ion Ciobanu. Ansamblul „Mugurel” a susţinut o activitate concertistică prodigioasă în localităţile Moldovei, dar şi în fostele republici unionale. A înregistrat cîteva programe de concert la Radio Moldova şi au realizat un film muzical. În anul 1974 s-a desfiinţat.

Succesoare a acestui colectiv a devenit Orchestra de muzică populară „Mugurel” înfiinţată de Ion Dascăl în anul 1987. Componenţa acestui colectiv include muzicieni, care demonstrează talent şi pasiune pentru muzică populară, solişti-vocali care îşi adună un vast şi variat repertoriu, readucînd în circulaţie bijuterii ale folclorului naţional. Pe parcursul anilor au activiat în orchestra „Mugurel”  Zinaida Julea, Nicolae Glib, Mihai Ciobanu, Ioana Căpraru, Tamara Chiţaniuc, Ana Barbu, Constantin Rotaru, Dumitru Gheorghiu, Vlad Gheorghelaş, Ileana Ţurcanu, Rodica Buhnă, Silvia Zagoreanu, Mihai Grosu, Angela Cochină,  instrumentiştii Ion Buldumea, Timofei Rusu, Nicolae Robu, Valentin Golomoz, Sergiu Diaconu, Marcel şi Cătălin Dascăl şi alţi virtuozi ai instrumentelor populare.

Pe parcursul anilor de activitate artistică orchestra de muzică populară „Mugurel” dirijată de Ion Dascăl a susţinut peste 1000 de concerte în localităţile Moldovei. A realizat mai multe albumuri şi CD-uri cu solişti vocali şi instrumentişti, atît angajaţi ai orchestrei cît şi invitaţi. Menţine o frumoasă colaborare cu artişti din România şi participă la diverse festivaluri şi concursuri din România. Orchestra “Mugurel”  este prezentă la festivalurile “Crizantema de argint”,  “Nicolae Sulac”, “Maria Drăgan”.  A prezentat mai multe serate de creaţie şi spectacole de divertisment organizate de OCI „Moldova-Concert”.

X