ACHIZIȚI

  1.  Anunt de participare la procedura de achizitie a serviciilor prin cererea ofertelor de preturi.   Achizitii servicii

2. Anunt de participare la procedura de achizitie a serviciilor prin cererea ofertelor de preturi.

PARTICIPARE la procedura de achiziție a serviciilor

3.   Anunt de participare la procedura de achizitie a serviciilor prin cererea ofertelor de preturi.  

 Anunt de participare 

Caiet de sarcini   

Documentatia standard

DUAE

X
×