Orchestra Naţională de muzică populară „Lăutarii”

Conducător artistic: Nicolae Botgros

Orchestra Naţională de muzică populară „Lăutarii” a fost fondată în anul 1970, în cadrul Filarmonicii de Stat din Moldova de binecunoscutul interpret Nicolae Sulac, dirijori fiind compozitorul şi violonistul Mircea Oţel, apoi trompetistul Gheorghe Usaci. Chiar de la debut formaţia a fost în căutarea identităţii sale, a stilului interpretativ, a unui repertoriu adecvat, fără a se impune plenar în circuitul vieţii muzicale. La începutula afirmării orchestrei solişti ai orchestrei au fost unii dintre cei mai valoroşi exponenţi ai melosului popular – Nicolae Sulac, Maria Sarabaş, Larisa Areseni, Nina Deminciuc, apoi Lidia Bejenaru, Ioana Căpraru, Nicolae Ciubotaru, Nicolae Glib.

În anul 1978 conducerea orchestrei „Lăutarii” o preia violonistul Nicolae Botgros. Personalitate artistică complexă şi viguroasă, dublată de o majoră forţă temperamentală, cu tenacitate şi îndrăzneală, a învins obstacole greu de imaginat. S-a afirmat în plan interpretativ şi dirijoral, materializîndu-şi cunoştinţele prin multiple realizări remarcabile. Într-un timp record reuşeşte să plaseze orchestra în prim-planul muzicii populare, devenind un simbol, un fenomen inegalabil. Fiecare recital al orchestrei „Lăutarii” se transformă în act de cultură de înaltă calitate, atît prin interpretarea pătrunsă de profunzimea redării mesajului muzical, cît şi prin varietatea repertoriului foarte atractiv. Bogata experienţă scenică îi permite dirijorului Nicolae Botgros să menţină orchestra într-o formă impecabilă, deşi componenţa sa a cunoscut mai multe modificări.

 

Pe parcursul a 35 de ani, de cînd la pupitrul dirijoral se află maestrul Nicolae Botgros, orchestra „Lăutarii” a susţinut mii de spectacole de mare rezonanţă în toată Moldova, dar şi pe cele mai prestigioase scene din lume – Grecia, Italia, Germania, Franţa, Turcia, Danemarca, SUA, Austria, Mongolia şi alte ţări. O pagină de referinţă în biografia artistică a orchestrei de muzică populară „Lăutarii” o constituie colaborarea cu cei mai reprezentativi exponenţi ai tuturor zonelor folclorice din România, fie în spectacole, fie în înregistrări, numărul CD-urilor editate apropiindu-se de 200.

Cea mai apreciată orchestră de muzică populară din întreg spaţiul românesc, orchestra „Lăutarii” a participat la prestigioase manifestări cultural-artistice la nivel de stat, la serate de creaţie ale distinşilor artişti, în emisiuni de mare popularitate cum ar fi “O vedetă populară”, “O dată în viaţă”, la Festivalurile  “Cerbul de Aur”, “Maria Tănase”, “Mamaia”, “Pe marginea Dunării” şi alte zeci de festivaluri regionale de mare rezonanţă.

În anul 2000, cu prilejul marcării a trei decenii de activitate artistică, orchestrei de muzică populară „Lăutarii” dirijată de Nicolae Botgros, artist al poporului, Cavaler al Ordinului Republicii, prin decret prezidenţial, i s-a conferit titlul onorific „Naţională”, iar peste 5 ani  şi Cavaler al Ordinului Republicii. Sunt cele mai înalte aprecieri, deoarece acest colectiv într-adevăr este oglinda poporului, sufletul naţiunii exprimat prin muzică. De aceea publicul aşteaptă cu nerăbdare fiecare spectacol al Orchestrei Naţionale de muzică populară „Lăutarii” dirijată de maestrul Nicolae Botgros.

X